Zakladanie a údržba trávnika

Údržba trávnika

Hustý zelený koberec trávnika je viac ako iba okrasa záhrady. Už dva štvorcové metre vyprodukujú množstvo kyslíka potrebné pre jedného človeka. A navyše, ucelené trávnikové plochy pôsobia neobyčajne priaznivým a upokojujúcim dojmom - svieža zelená farba má preukázateľný pozitívny vplyv na ľudskú dušu.

Treba si však uvedomiť, že krásny zdravý trávnik vyžaduje sústavnú starostlivosť od jari až do zimy. Dokonca sa hovorí, že i tak obdivovaný anglický trávnik je výsledkom
trpezlivej práce minimálne počas päťdesiatich rokov. Ak však zanedbáme bežnú údržbu o trávny porast, prejaví sa náš prehrešok veľmi rýchlo.

Cesta k zdravému trávniku

Najlepšou a najistejšou cestou, ako napraviť trávny porast poškodený z viac ako 50 %, je založiť nový trávnik. Trávnik zakladáme väčšinou ako dlhoročnú záhradnú kultúru
a aj tu treba dodržiavať určitý postup a pravidlá. Prvým z nich je, že než sa pustíme do práce, musí byť jasné, aké požiadavky má trávnik spĺňať:


• ako má trávnik vyzerať (napríklad reprezentačný, úžitkový, voľne rastúci),
• ako budeme trávnik využívať a zaťažovať (záťažový, okrasný, na športové plochy, kvitnúca lúka, na kvalitné zelené krmivo, do tieňa, do sucha, golfový trávnik),
• koľko času sme ochotní venovať starostlivosti oň a aké máme možnosti zaistenia údržby trávnika (kosenie, zavlažovanie, prihnojovanie, prerezávanie, prevzdušňovanie).Vyberáme osivo

Na každý druh trávnikov sú zostavené špeciálne trávne zmesi. Pri nákupe si dobre preštudujme základne informácie uvedené na obale, aby sme mohli vypestovať trávny porast požadovaných vlastností. Musíme si ujasniť účel, na aký budeme trávnik používať. Každá trávna zmes vyžaduje iné, často odlišné ošetrovanie, najmä výšku a frekvenciu kosenia, zaťaženie pohybom osôb alebo zvierat.


Na trhu existuje celý rad trávnych zmesí rozličných druhov (napríklad zmes na trávniky anglického typu, na menej zaťažované okrasné trávniky, na rekreačné a športové plochy, s ďatelinou na kvalitné zelené krmivo a seno, parková zmes, ihrisková, golfová, štandard, regeneračná, lúčna) a balenie od polkilogramových vrecúšok cez 2 kg papierové tašky, 10 kg tašky až po 25 kg vrecia. Najčastejšie požadovanými typmi sú pre bežné záhrady dekoratívne (okrasné), záťažové alebo voľne rastúce trávniky (lúky).

Dekoratívny trávnik plní prevažne estetickú funkciu a je najmenej vhodný na zaťažovanie prevádzkou. Vyžaduje dokonalú prípravu pôdy, plochu bez akýchkoľvek nerovností a intenzívnu, časovo náročnú starostlivosť, ktorá udržuje nízko strihanú pažiť vo sviežej farbe.

Záťažový trávnik možno bežne využívať a zaťažovať. Je určený na pešiu prevádzku, plní zároveň estetickú funkciu.

Voľne rastúce trávniky (lúky)
sa hodia na miesta, kde sa ťažko kosí (trávu kosíme len dvakrát až trikrát do roka), a tiež do sadov. Okrem tráv obsahujú i ďatelinoviny a ďalšie pestro kvitnúce byliny.


Naša rada

Kto má vyššie požiadavky na zloženie trávnika, mal by sa obrátiť na odborníka z niektorých renomovaných trávnikových firiem. Ten podľa terénu a požiadaviek na trávnik zostaví trávnu zmes na objednávku.Príprava pôdy na výsev

Pred vlastným výsevom je nutná dôkladná príprava miesta. Plochu budúceho trávnika vyčistíme (od kameňov, koreňov po vyrúbaných stromoch, stavebnej sutiny a iných odpadkov). Podľa vlahových pomerov v pôde postavíme buď drenáž (do ryhy v zemi položíme do štrkopieskového lôžka drenážne trúbky), alebo závlahu (rozvedieme niektorý zo závlahových systémov). Potom upravíme terén v požadovanom sklone. Dôležitou fázou, ktorú by sme nemali v žiadnom prípade zanedbať, je očistenie povrchovej a spodnej vrstvy pôdy od mačín, pakoreňov, hľúz a koreňov vytrvalých rastlín trávnikových burín.

AKO NA BURINU?


Máme dve možnosti, ako potlačiť rast buriny: buď mechanicky, alebo chemicky.

K prvému spôsobu si zadovážime záhradnú lopatku, pichač, malé vidly alebo vytrhávač buriny a vyrývame rastliny aj s korienkami. V prípade chemickej likvidácie zakúpime v záhradníctvach či hobbymarketoch najosvedčenejšie prípravky na likvidáciu burín (Roundup, Touchdown atď.). Je to síce spôsob finančne nákladnejší, ale jednoduchší. Vždy postupujeme presne podľa návodu na obale prípravkov, ktoré sa aplikujú obvykle rozpustené vo vode priamo na list rastliny postrekom alebo pokropením.

Vyčistenú pôdu zbavenú buriny riadne prekypríme do hĺbky 15 až 20 cm a zapravíme do nej zásobné hnojenie fosforom a draslíkom, najlepšie v podobe kombinovaného priemyselného hnojiva. Ak je pôda príliš kyslá, pridáme vápno. Na trávniky sú najvhodnejšie stredne ťažké pôdy.
V prípade, že máme pôdu skôr ťažkú, ílovitú, pridáme do pôdy piesok. Ľahkú pôdu premiešame s humusovitými substrátmi (rašelina, drvená kompostovaná borka, piliny,
dobre rozložený kompost). Pôda má byť dostatočne pórovitá, má obsahovať pôdny vzduch.

Na upravené, vyčistené a skyprené podložie rozprestrieme vrchnú zeminu alebo ornicu, tzv. vegetačnú vrstvu, do výšky 10 až 20 cm. Takto pripravenú pôdu necháme asi tri týždne
ležať úhorom. Potom opäť odstránime nové výhonky burín. K ďalšej činnosti budeme potrebovať kovové hrable. Povrch uhrabeme a jemne utužíme. Do najvrchnejšej vrstvy pôdy zapravíme tzv. štartovaciu dávku priemyselného hnojiva.


Naša rada
Nový trávnik zakladáme buď na začiatku jari, v čase, keď sa pôda začne zahrievať, ale ešte nie je horúco - teda od 15. apríla do 15. mája, alebo na jeseň medzi 15. augustom až 15. septembrom, keď sú podmienky podobné. V týchto obdobiach býva dosť zrážok a primerane slnka.

Potreby a pomôcky
Výsadba:
• osivo
• trávnikový substrát
• chemický prípravok na ničenie burín, napr. Roundup,
Touchdown, Bofix, Agrofit
• kombinované hnojivo
• rýľ
• hrable
• vanička na premiešanie substrátu s osivom
• dosky na utlačenie pôdy


Údržba:
• cererit alebo iné hnojivo na trávniky
• mletý vápenec alebo dolomitický vápenec
• hrable
• vertikutačné hrable
• hrable na lístie
• odstraňovač púpavy
• kosa
• kosák alebo kosačka
• zavlažovací systém
• piesok


Vysievame osivo

Menšie plochy možno osiať ručne, na väčšie použijeme sádzací strojček. Ručný výsev vyžaduje určitú zručnosť a správny odhad. Aby sme stanovené množstvo osiva rovnomerne rozptýlili po celej ploche, je vhodné rozdeli osievanú plochu na menšie diely a úmerne k ploche týchto
dielov si rozdeliť aj trávnu zmes. Pretože sa väčšie dávky zmesi lepšie rozptyľujú, možno zmiešať trávne osivo s rovnakým množstvom suchého piesku alebo pilín. Osivo môžeme tiež premiešať so zakúpeným trávnym substrátom a túto zmes potom rovnomerne nanesieme na celú osievanú plochu približne v centimetrovej vrstve.
Aby sme mali istotu, že osivo skutočne rozmiestnime po ploche optimálne, rozdelíme si dávku určenú na štvorcový meter ešte na polovicu. Polovicu nasypeme do kvetináča s malým otvorom na dne a kývavými pohybmi posypeme rovnobežne osievanú plochu. Druhú polovicu vysejeme tým istým spôsobom kolmo na predchádzajúci smer. Týmto spôsobom osejeme celú plochu. Okrem toho, že tráva vyrastie v rovnakej hustote, nemôže sa nám stať, že nám osivo bude chýbať .
Po vysiatí povrch pôdy zľahka uhrabeme (stačí jemne uhrabať kovovými hrabľami), povalcujeme alebo spevníme pomocou dosiek. Než porast plne vzíde, osiatu plochu
stále zalievame. Pôda nikdy nesmie preschnúť. Ak vyschne povrchová vrstva pôdy s naklíčenými semenami, výsev sa tým zničí a musíme ho zopakovať. Pri zalievaní dávame pozor, aby na povrchu nevznikla pôdna škrupina. Tú musíme narušiť buď valcom s hrotmi, alebo jemne
prehrabať, aby vlaha mohla preniknúť do pôdy.


Prvé kosenie
Prvé kosenie robíme pri desaťcentimetrovej výške trávneho porastu (pozor, v tejto etape sú mladé rastlinky tráv ešte nedostatočne zakorenené) a kosíme ho na výšku 5 až 6 cm. Prvé kosenie robíme šetrne, s ostro nabrúsenými čepeľami žacieho náradia; najlepšie je použiť kosu, na menšiu plochu potom kosák. Tupé alebo rôzne narušené ostria spôsobujú vytrhávanie mladých rastliniek. V mladom trávniku sa tiež začnú objavovať buriny. Jednoročné druhy častým kosením samé ustúpia, vytrvalé rastliny treba buď vypichnúť ručne aj s podzemnou vytrvalou časťou, alebo použiť chémiu - selektívny herbicíd. Pri každom kosení trávnik
prihnojíme dusíkatým hnojivom s prídavkom vápnika. Ďalšia starostlivosť závisí od ročného obdobia a každoročne sa opakuje.

Starostlivosť po celý rok
Každý trávnik vyžaduje pravidelnú a celoročnú starostlivosť. Za správne vykonané zásahy (kosenie, zavlažovanie, prihnojovanie, odstraňovanie buriny, prísevy, prevzdušňovanie), urobené v správny čas budeme odmenení bohatým trávnym porastom.


Jar
Hneď ako nám to dovolí počasie - keď zmiznú posledné zvyšky snehu a pôda rozmrzne - kovovými hrabľami odstránime z trávnika napadané alebo naviate lístie, zozbierame vetvičky, prípadne kamene a trávu pokosíme na výšku asi 4 cm. Potom hrabľami alebo kosačkou so zberným košom odstránime zvyšky stariny. Ďalšou dôležitou prácou je prevzdušnenie. Ostrými hrabľami vyhrabeme či prerežeme stávajúcu mačinu do hĺbky 3 až 5 mm. Na väčšie plochy použijeme motorový vertikutátor. Týmto zásahom trávnik prevzdušníme, odstránime mach a vznikajúcu plsť. Pozor, prevzdušňujeme trávnik najmenej 2 roky starý!

V prípade, že trávnatá plocha žltnúcou alebo hnedavou farbou vykazuje zamokrenie, musíme zvoliť prácnejší spôsob ošetrenia: najprv trávnik prepichujeme ostrými vidlami alebo prevzdušňovacím (tzv. aerifikačným) valcom, potom vzniknuté otvory zasypávame ostrým kremičitým pieskom, čím upravíme pomer vzduchu a vody v pôde a zároveň narušíme tuhosť pôdy. Na regeneráciu rastlín aplikujeme plné kombinované hnojivo (30 g na 1 m2), môžeme rozhodiť aj malú dávku liadku vápenatého (10 g na 1 m2). Nevyhovujúcu pôdnu reakciu (optimálne je pH 5,5 až 6,5) upravíme mletý

vápencom, ešte lepšie dolomitickým vápencom, ktorý navyše obsahuje horčík (100 až 200 g na 1 m2). Nikdy ale nevápnime a nehnojíme súčasne, ani nemiešame vápenaté a dusíkaté
hnojivá! Ak máme v trávniku silne poškodené miesta, prisejeme do nich trávnu zmes použitú pri založení trávnika alebo trávnu zmes Obnova. V apríli začína tráva výrazne rásť, preto tiež začíname kosiť. Tráva má mať výšku asi 4 až 5 cm, na zatienených miestach má byť vyššia - asi 5 až 6 cm. Zvolenú výšku udržujeme.


Leto
Pred kosením vždy nabrúsime žací nôž, aby bol rez hladký a aby nedochádzalo k vytrhávaniu rastlín. Kosíme približne v týždenných intervaloch a môžeme sa držať nasledujúceho pravidla: pri teplotách vyšších ako 25 °C skracujeme porast o tretinu dĺžky, pri 20 až 25 °C o jednu polovicu a pri teplote pod 20 °C môžeme skracovať o dve tretiny dĺžky porastu. Inak trávnik slnku ťažko odolá, zožltne a zredne. Trávnik nesmie preschnúť. Zavlažujeme ho väčšími dávkami vody raz za 3 až 4 dni alebo menšími dávkami každý deň skoro ráno, prípadne po západe slnka. Nikdy nezavlažujeme za plného slnka, aby sme nespôsobili úpal rastlín a tiež prudký rozvoj trávnej hrdze a plesní.


Naša rada
V záhradách s plochou nad 500 m2 sa vyplatí vybudovať zavlažovací systém s podzemným rozvodom vody plastovými rúrkami k niekoľkým tzv. vodným zásuvkám, ktoré sa rozmiestnia do najviac zavlažovaných miest. Ak chceme zalievanie zautomatizovať, pokryjeme zavlažované časti záhrady výsuvnými postrekovačmi. Inteligentné systémy umožňujú nastaviť nielen tvar zavlažovanej plochy, ale tiež naprogramovať počet zalievaní a jeho časovú dĺžku. V 14-denných intervaloch trávnik prihnojujeme granulovanými, tekutými, dusíkatými či kombinovanými hnojivami, čím nahradíme živiny odčerpané kosením a udržíme svieži zelený vzhľad trávnika.


Jeseň
Na konci vegetačného obdobia sa dá napraviť, čo sme cez leto zanedbali. Poškodený trávny porast možno znovu dosiať a do zimy sa dá vypestovať nový trávnik. Priebežne tiež zhrabávame padajúce lístie. Pretože sa v priebehu roka vytvorí na trávnej mačine plstnatá vrstva z machu, lišajníkov, koreňov a rôznych organických nečistôt, ktorá bráni prístupu vzduchu a odoberá vodu a živiny, trávnik vyčistíme hrabľami a nezabudneme ho prevzdušniť vertikutátorom. V prípade nedostatku vlahy trávniky dôkladne zalejeme. V októbri prestávame kosiť. Pred zimou dodáme trávniku vápnik.

Akú kosačku vybrať?

Kosačku budeme vyberať podľa veľkosti plochy. Čím väčšiu máme plochu trávnika, tým väčší záber stroja bude výhodnejší. Na menšie záhrady vystačíme s elektrickými strojmi, od 1 000 m2 volíme stroje s benzínovým pohonom. Tým odpadne starosť s vedením a dĺžkou šnúry. Na pozemky situované vo svahu volíme kosačku s pojazdom. Nezabudneme sa tiež informovať o výkone, nastaviteľnej výške kosenia, spotrebe, spôsobe údržby, riešení obslužných prvkov, prípadne i o sacom systéme, ktorý umožňuje zber pokosenej trávy a spadaného lístia, o možnosti obkladania pazderím alebo tiež o prevzdušňovaní. Rozhodne je dobré venovať pozornosť návodu na použitie a zoznamu adries servisných firiem pre konkrétny výrobok!


Ručné kosačky
Stačia na kosenie malých trávnikov. Sú ľahké, dobre sa tlačia.
Motorové valcové (vretenové) kosačky
Sú vhodné na menšie plochy. Elektrické kosačky sú
lacnejšie a tichšie ako benzínové.
Motorové rotačné kosačky
Poradia si aj s prerastenou trávou. Ak majú trávny kôš, možno ich využiť i pri jesennom zbere lístia. V prípade väčších plôch je vhodné vyberať medzi tými, ktoré sa poháňajú benzínovým motorom.
Vznášadlové kosačky
Sú určené predovšetkým na rovinatý alebo len mierne svahový terén. Ľahko sa s nimi pracuje.