Záhradné domčeky

Záhradné domčeky

Miesto sa nájde aj v najmenšej chatke

Záhradné domčeky majú veľa výhod. Sú vítaným útočiskom pre tých, ktorí cez víkend hľadajú miesto na oddych, rajom stvoreným na hry detí či miestom, ktoré poskytuje množstvo odkladacieho priestoru. Môžeme v nich odkladať záhradné nástroje, napríklad kosačku na trávu, krhly, hadice atď., alebo prezimovať chúlostivé rastliny.

Viacúčelové všestranné využitie
Ako vidno, záhradný domček môže byť nutnosťou pre väčšinu majiteľov domov a záhrad. Kto napríklad vlastní kachle na drevo, získa pozdĺž stien chatky suché prístrešie na ukladanie naštiepaného dreva, ktoré postačuje na zimné mesiace. Niektorí majitelia záhradný domček využívajú aj ako malú dielňu, kde môžu bez problémov uskladniť všetky stroje. Zároveň tak zabránia tomu, aby sa špina spôsobená dreveným prachom a trieskami neroznášala po dome.

Úvahy pred kúpou
Pri výbere rozhoduje predovšetkým veľkosť domčeka, ktorú majitelia volia najmä podľa toho, čo všetko tu plánujú umiestniť. Vlastnoručne nakreslená skica pomôže získať prehľad o tom, koľko miesta jednotlivé veci potrebujú a kam všetko postavíme alebo zavesíme. Mali by sme počítať aj s istou rezervou, pretože v priebehu rokov sa zvyknú nazhromažďovať rozličné veci, s ktorými sa pôvodne nepočítalo. Svoj letný raj si musíme naplánovať do poslednej podrobnosti! Ak sme si už vybrali konkrétnu veľkosť, pokračujeme presným určením miesta, kde ho postavíme, a výberom svetových strán, na ktoré má byť orientovaný. Následne dôkladne pripravíme stavebnú plochu. Mala by byť rovná a pravouhlá. Dom vybudovaný z dreva stojí pevne, ak má murované základy. Bez základov nemá ani záhradný domček žiadnu stabilitu a je vystavený vlhkosti prenikajúcej zospodu a vplyvom počasia. Na vytvorenie základovej konštrukcie existujú rozličné možnosti. Ak sa má postupovať rýchlo, vhodným je takzvaný minimálny variant, teda položenie rámu priamo na trávu. Drevo však sa musí dobre chrániť proti vlhkosti, t. j. proti práchniveniu a plesni. Ako ochranu môžeme použiť dechtovú lepenku, ktorú najlepšie pripevníme nastreľovačkou.
Zo všetkých variantov výstavby ide o najmenej vyhovujúce riešenie, pretože neposkytuje celoplošnú a trvalú ochranu domčeka odspodu. Omnoho spoľahlivejší je štrkový základ. Na potrebnej ploche vykopeme jamu do hĺbky desať centimetrov. Do vyhĺbeniny nasypeme kremenný štrk alebo tehlovú drvinu. Zarovnávacou latkou a vodováhou upravíme vysypaný materiál rovnomerne do rovnakej výšky.

Keď rám založíme na takýto podklad, pod fošňami a doskami bude cirkulovať vzduch, vďaka čomu sa odstráni škodlivá vlhkosť. Optimálny je mrazuvzdorný, minimálne v 80-centimetrovej hĺbke uložený pásový základ pod stenami. Na skonštruovanie podkladovej dosky a základov vyznačíme vonkajšie rozmery záhradného domčeka a vykopeme zem do hĺbky 20 cm. Pod vonkajšími stenami vyhĺbime základy do hĺbky 80 cm. Následne steny jamy zadebníme doskami alebo platňami a na dno nanesieme tzv. podsýpku zo štrku s PE-fóliou, ktorú položíme navrch. Teraz môžeme vytvoriť betónovú vrstvu.

Profesionálny tip
Počkáme, aby sa diely stavebnice záhradného domčeka dva až tri dni aklimatizovali na mieste chránenom pred dažďom a pred priamym slnečným žiarením. V opačnom prípade by sa mohli veľmi ľahko zmrštiť, pokrútiť alebo by sa na nich vytvorili trhliny. Poškodenia tohto druhu možno len ťažko odstrániť. Znižuje sa pre ne presnosť lícovania jednotlivých dielov. Následne by sme mali impregnačnou látkou na drevo napustiť aspoň diely, ktoré sa nachádzajú blízko pri zemi a neskôr, keď pripevníme podlahu, aj časti, ktoré budú skryté.

Montáž
Náš príklad spôsobu výstavby zrubu môže uľahčiť prácu všetkým domácim majstrom. Pripravíme si pracovný materiál a dôležité nástroje - vodováhu, meracie pásmo, klince, kladivo, ručnú kotúčovú pílu, skrutky, nastreľovačku a akumulátorový skrutkovač. Teraz rozložíme diely záhradného domčeka na pripravený podklad tak, ako je to nakreslené na dodanom výkrese. Hranoly zoskrutkované do tvaru obdĺžnika slúžia ako rám pre konštrukciu sokla. Položíme ich v rovnomernej vzdialenosti a následne zmontujeme vonkajší rám. Soklové fošne treba zoskrutkovať s hradami do tvaru obdĺžnika (obr. 1 a obr. 2).

Na presné vyrovnanie pozdĺžnych a priečnych nosníkov do pravého uhla ich musíme opatrne posúvať dovtedy, kým diagonály rámového štvoruholníka nebudú rovnako dlhé (obr. 3). Na zlepšenie stability môžeme obdĺžnik rámu ukotviť kolmi z tlakovo impregnovaného a dodatočne napusteného dreva. Koly zatlčieme do hĺbky približne 60 centimetrov a potom ich zoskrutkujeme s rámovou konštrukciou. Záhradný domček bude chránený aj proti silnému vetru. Montáž fošní, ktoré tvoria stenu, je vďaka konštrukcii na pero a drážku skutočne jednoduchá. Stačí ich do seba zasunúť. Medzitým stále kontrolujeme, či sú dosky vodorovné (obr. 4).

V type zobrazeného záhradného domčeka možno dvere namontovať podľa obidvoch ilustrovaných možností. Výber závisí iba od toho, na ktorej strane zabudujeme krátke stenové fošne. Výhodou je, že závesy dverí sa už upevnili na zárubni (v ráme), aby práca nerobila problémy neskúseným ľuďom. Zámok a kovania sa taktiež namontovali vopred (obr. 5). Ďalším krokom je zasunutie okna do výrezu, ktorý je na to určený. Ochrannú fóliu stiahneme až na záver, vyhneme sa škrabancom. Niektoré okná sú vybavené takzvaným otváracím a vyklápacím kovaním, vďaka ktorému ich môžeme vyklopiť alebo aj celkom otvoriť (obr. 6).
Uzáver bokov tvoria štítové steny. Pozostávajú z pravouhlého dielu a zo špičiek, ktoré sa jednoducho pospájajú (obr. 7).

Následne nosníky (krokvy) zasunieme do pripravených výrezov a môžeme pribiť dosky strechy. Ak máme v úmysle záhradný domček po určitom čase rozmontovať a postaviť na inom mieste (napríklad počas stavebných prác na pozemku), zvolíme skrutkovanie. Krokvy by mali v strede, na oboch stranách štítu a na všetkých štyroch stranách prečnievať približne 20 centimetrov nad spodnou hranou steny, aby drevená strecha mohla poskytovať dostatočnú ochranu pred vetrom a nečasom. V prípade potreby môžeme krokvy predĺžiť dvojitými latami, čím dosiahneme o trochu väčší presah strechy. Ten môžete využiť napríklad ako sklad na drevo. Na pevné spojenie strešnej konštrukcie so stenami je vhodné obe časti zoskrutkovať so spojmi krokiev a nosníkov. Ide o špeciálne kovania z pozinkovaného oceľového plechu s predvŕtanými montážnymi otvormi (obr. 8). Na precízne ukončenie sa nad okenným rámom z vnútornej aj vonkajšej strany naskrutkuje krycia lišta, ktorá potom chráni spoje medzi stenou a oknom (obr. 9). Položenie podlahových dosiek technikou pero a drážka je rýchle (obr. 10). Potom možno pás po páse ukladať a zatĺcť na streche bitúmenové šindle. Začneme pri odkvape (dolný okraj strechy) a každú nasledujúcu vrstvu necháme prekrytú o približne 5 cm. V opačnom prípade existuje riziko, že sa medzi šindle dostane voda.

Profesionálny tip
Na skvalitnenie stavby sa odporúča plochu strechy pred pripevnením asfaltových šindľov dodatočne utesniť pásmi z asfaltovej lepenky (strešná lepenka). Najlepšie ju pripevníme elektrickou nastreľovačkou v prekrývajúcich sa pásoch. Pásy na hrade zatlčieme. Ak budú priklincované na najspodnejšej strešnej late, len tak ľahko sa nevytrhnú. Na štítových priečeliach strešnú lepenku dodatočne pripevníme na hrane (obr. 11).

Vnútorné zariadenie
Ako ochranu proti poveternostným vplyvom by sme mali všetky drevené diely, teda laty, hranoly, okná a dvere, natrieť impregnačnou látkou na drevo alebo lazúrou. Výrobcovia ponúkajú široký výber produktov v rôznych farebných odtieňoch. Svetlé nátery zaručujú lepšiu ochranu, lebo drevo sa pod nimi veľmi nezohrieva. Nech už použijeme akýkoľvek prostriedok, pred natieraním impregnačnú látku na drevo alebo lazúru dobre premiešame, v opačnom prípade vzniknú veľké farebné rozdiely. Aby drevo zostalo optimálne chránené pred vetrom a počasím, musíme náter približne každé tri roky obnoviť. Potom sa môžeme tešiť z vlastného záhradného domčeka (obr. 12).

Ostatné vybavenie
Drevená podlaha by sa mala zakryť trvanlivým materiálom, napríklad syntetickou krytinou. Pri neustálej záťaži by inak trpela a dala sa ťažko ošetrovať. Dobré a premyslené využitie priestoru nám pomôže všetko umiestniť tak, aby sme to v prípade potreby mali rýchlo po ruke. Poriadok nám v záhradnom domčeku pomôžu vytvoriť regálové alebo závesné systémy - či už voľne stojace, alebo namontované na stene. Obzvlášť jednoducho sa dajú upevniť nástenné lišty. Vhodné nosiče sú dostupné v rozličných dĺžkach a farbách. Aby nám nástroje a prístroje zaberali čo najmenej miesta, môžeme ich zavesiť na kovové háky. Dôležité je však premyslieť aj odvodnenie domčeka, ktoré zabráni tomu, aby po zrážkach neplával vo vode. Nakoniec upevníme odkvap na odvod dažďovej vody. Odtok môžeme nasmerovať do suda, vďaka čomu budeme mať navyše k dispozícii vodu na polievanie. Veľmi výhodné sú na to napríklad žľaby z plastu.

Materiál a náradie
• akumulátorový skrutkovač
• vodováha
• rebrík
• strešná lepenka
• kladivo
• štrk
• dosky z vymývaného betónu
• vŕtačka
• (elektrická) nastreľovačka
• žľab
• podlahová krytina
• impregnačná látka na drevo
• štetec