Radiátory

Radiátor

Pekne a horúco

Od vykurovacích zariadení sa v súčasnosti vyžaduje podstatne viac než pred niekoľkými rokmi. Užívateľom záleží na komforte, pohode, úspore energie a na technike orientovanej do budúcnosti. Tieto nároky sa kladú aj na radiátor, ktorý bol kedysi výlučne účelovým zariadením.

Pohľad na techniku

V prospech výmeny vyhrievacích telies hovorí veľa technických chýb: staré zariadenia sa mohli zaniesť bahnom, oceľové trubky mohli zhrdzavieť, potrubia nemusia tesniť alebo sa mohli upchať vápenatými usadeninami. Medzi rozhodujúce faktory patrí aj spotreba energie - výmena zastaraných vyhrievacích telies môže priniesť až 15-percentnú úsporu. Keďže stav povrchu zariadenia má silný vplyv na intenzitu vyžarovaného tepla, dôležitú úlohu zohráva aj to, ako sa vyhrievacie telesá skonštruovali. Nové vyhrievacie telesá sa musia prispôsobiť vykurovaciemu kotlu, prípadne teplotným hladinám, a systému trubíc. Okrem toho treba vypočítať, či vybraný typ dokáže dosahovať potrebný tepelný výkon. Do plánu vykurovania treba zaznačiť druh, výšku, šírku, hĺbku, počet článkov alebo dosiek a konvekčných plechov, na základe čoho možno zistiť tepelný výkon. Zodpovedať však musia aj dimenzie pripojenia.

Kritériá výberu

Moderné vykurovacie systémy pracujú pri čo možno najnižšej teplotnej hladine. To pomáha zredukovať tepelné straty. Pri rovnakom výkone preto treba väčšie vyhrievacie telesá než v minulosti. V týchto nízkoteplotných vyhrievacích zariadeniach je menej vody, ktorá častejšie cirkuluje, a preto sa pri dosiahnutí správnej teploty do telesa dostane skôr. Nastavenie dimenzií vyhrievacích telies však treba prenechať odborníkom. Nie je problém vymeniť existujúci model za rovnaký, ale novší. Okrem univerzálnych kompaktných vyhrievacích telies v hladkom vyhotovení pre všetky miestnosti existujú aj ploché vyhrievacie telesá, ktoré sú obzvlášť priestorovo úsporné. Špecializované kúpeľňové radiátory majú vizuálne príťažlivé vyhotovenia a užitočné dodatočné funkcie. Priečky na uteráky sa pritom starajú o poriadok. Veľké radiátory, ktoré sú dostupné aj vo vertikálnom vyhotovení, môžeme dokonca použiť na atraktívne oddelenie priestorov.

K individuálne meniteľným prvkom dizajnových vykurovacích telies je okrem vzletného riešenia k dispozícii aj veľké množstvo farieb. Nudná biela a sivá už dávno vyšli z módy, namiesto toho sa uplatňujú povrchové úpravy z chrómu, zlata a ušľachtilej ocele alebo výrazné pestré farby. Výmena vyhrievacích telies však v každom prípade znamená zásah do vykurovacieho okruhu. Kto chce nahradiť svoje staré zariadenia novými, nemal by sa rozhodovať len na základe estetických kritérií, mal by sa obrátiť aj na rady odborníka. Vyhrievacie telesá sa zvyčajne pripájajú v hornej (tok vpred) a dolnej časti (spätný tok). Prípojka so šiestimi otvormi umožňuje zvoliť ľubovoľný variant výpustu v stene alebo na podlahe. Stredné pripojenie v kombinácii s pripájacou skrinkou vyhrievacieho telesa na zabudovanie do steny poskytuje obzvlášť elegantnú a praktickú alternatívu montáže (obr. 1).

Vlastnoručná výmena radiátora
Keď je vzdialenosť medzi stredmi trubíc prítoku a spätného toku pri starom a novom radiátore rovnaká, potrubie meniť nemusíme. Nemôžeme však zabudnúť vypustiť vodu! Až potom kliešťami uvoľníme najprv vrchné, potom aj spodné pripojenie prítoku v trubiciach. Podľa konkrétnej veľkosti obsahuje vykurovacie teleso niekoľko litrov zvyškovej vody! Zakreslíme montážne body pre nové vykurovacie teleso (obr. 2) a nastavíme upevňovaciu konzolu na správnu výšku (obr. 3). Následne závesné body ukotvíme silnými príchytkami (tzv. hmoždinkami) a skrutkami. Teraz môžeme upevniť nové vykurovacie teleso. Vo dvojici to pôjde ľahšie (obr. 4). Montážne zavesenie je nastaviteľné, vďaka čomu možno vykurovacie teleso presne vyrovnať za pomoci vodováhy. Spojíme nový ventil s vykurovaním a existujúcim prívodom (obr. 5). Termostatické ventily (obr. 6) usporia až 30 % energie. Na záver do vyhrievacieho systému znova doplníme vodu a odvzdušníme všetky radiátory v tom istom okruhu až po nový radiátor.

Tip na úsporu energie
Staršie vykurovacie zariadenia sa dajú prevádzkovať podstatne energeticky úspornejšie vďaka izolácii potrubia. Narezané špeciálne hadice navlečieme na všetky voľne ležiace trubice vykurovania a na rezných hranách a stykoch ich zlepíme lepiacimi páskami (obr. 7 a obr. 8).


Materiály a náradie
• nové vykurovacie teleso
• kliešte na trubice
• vodováha
• ceruzka
• vŕtačka
• vrták do kameňa
• príchytky (tzv. hmoždinky)
• skrutkový kľúč
• skrutkovač
• ventil
• termostat
• izolácia potrubia
• špeciálna lepiaca páska