Položme si vonkajšiu dlažbu

Vonkajšia dlažba

Zatúžili ste po peknej terase alebo chodníčku domovým dverám?
Kto ho však postaví?
Skúste to sami.

Nad inými materiálmi pre dlažbu vonkajších plôch, terás, ciest a dvorčekov úplne jednoznačne víťazí betónová dlažba. Pri dobrej cene poskytne potrebnú kvalitu, kladenie je bezproblémové. Vyrába sa vo veľmi širokej škále tvarov, farieb a rozmerov. Dlažobné systémy bývajú doplnené aj najrôznejšími tvarovými dielmi. Konkrétna voľba záleží na vašom vkuse a stavebnom rozpočte. Betónová dlažba v prírodnom sivom vyhotovení je lacnejšia, za farebné modifikácie si musíte priplatiť. Ak nebude dlažba nadmerne namáhaná, môžu byť použité dlažobné kocky vysoké len 4 alebo 6 cm. Ak bude zaťažovaná autodopravou, je nutné naplánovať kocky vysoké najmenej 8 cm. Stabilnejšia je aj tzv. zámková dlažba, pretože jej pevnosť je zvýšená do seba zapadajúcimi výstupkami a vreckami. Vybrať si ale môžeme aj z iných materiálov. Sú však cenovo náročnejšie a práca s nimi môže byť ťažšia. Krásna je napríklad kabrincová dlažba zo zvláštnych, vo vysokom žiari pálených tehál, alebo kamenné dlažobné kocky či kameň v pôvodnej neopracovanej podobe. Použiť môžeme aj dlažbu z veľkoplošných, väčšinou betónových dlaždíc. Ich povrchová úprava býva rôznorodá - od obyčajného sivého betónu cez farbený betón po dlaždice s povrchom z tzv. vymývaného betónu, ktorý zdôrazňuje štruktúru malých okruhliakov. V týchto rozmeroch možno kúpiť aj dlaždice rezané z prírodného kameňa.

Podkladové vrstvy
Na kvalitnú a dlhodobo stabilnú dlažbu je najdôležitejšie správne navrhnúť a vybudovať podklad, ktorý zaistí, že dlažba bude mať potrebnú nosnosť, bude rovná a súčasne bude dostatočne odvádzať zrážkovú vodu. Väčšinou ho tvorí niekoľko vrstiev štrku alebo riečneho piesku.

Plánovanie a meranie
Prácu začneme meraním. Prvou úlohou je vytvoriť správne vyspádovanú rovinu, na ktorej potom vybudujeme podkladové lôžko na položenie dlažby. Dláždenú plochu navrhujeme vždy tak, aby mala sklon od budovy a odvádzala povrchovú vodu preč. Stačí sklon asi 2 %. Dbáme tiež na to, nech sa dlažba so stavbou stýka až pod úrovňou vodorovnej izolácie proti vode, aby stena nemohla byť vlhkosťou z dlažby poškodzovaná. Preto radšej dlažbu a jej podkladové lôžko od stien oddelíme napríklad nopovou fóliou. Ďalej navrhneme zloženie a hrúbku podkladového lôžka. Jeho úlohou je tvoriť podklad s dostatočnou nosnosťou, ktorý by zaistil trvalo rovný povrch dlažby a súčasne tvoril drenážnu vrstvu. Hĺbku podkladového lôžka určíme podľa predpokladanej záťaže (pešia chôdza alebo jazda automobilom), kvality podložia (ílovitá zemina - dáme ešte väčší dôraz na odvod vody; neúnosná piesčitá zem - treba zaistiť, aby sa nám dlažba neprepadala). Zvyčajne stačí založiť podkladovú vrstvu dlažby do hĺbky 35 až 50 cm, pri záhradných cestách pre chodcov bude vyhovovať aj 10 cm. Dlažba, po ktorej bude jazdiť auto, si vyžiada vyššiu pevnosť ako v prípade záhradnej cestičky alebo terasy. Dbáme pri nej na vyšší a pevnejší podklad. Pevnosť dlažby ovplyvní aj použitý vzor kladenia. Dlažba je výrazne pevnejšia, ak sú dlaždice postavené diagonálne na smer jazdy kolesa auta, pretože zaťaženie sa rozkladá na všetky štyri bočné steny dlaždice a nie iba na dve. Šírku a dĺžku dláždenej plochy naplánujeme - ak je to možné - tak, aby sme nemuseli dlaždice rozmerovo upravovať.

Vybudovanie podkladu
Ak sme dlažbu naplánovali a vymerali, začneme s vlastnou prácou. Odkopeme a vyrovnáme terén. Položíme spodnú vrstvu z hrubého štrku (použiť môžeme aj recyklát zo starého odpadového stavebného materiálu) a vyrovnáme ju. Na záver podkladovú vrstvu dôkladne zatlačíme.

Spevnenie okrajov
Vybudujeme spevnené okraje. Väčšinou sa tvoria špeciálnymi tvarovkami určenými na tento účel. Lem však môžeme vytvoriť aj radom dlažobných kameňov postavených na výšku. Na inštaláciu okrajových obrubníkov robíme základ taký hlboký, aby pod obrubníkmi bola základová vrstva betónu aspoň 20 cm vysoká. Vytvoríme ju zo suchého alebo len mierne vlhkého betónu (asi 75 % piesok, 25 % cement). Za dva až tri dni betón dostatočne zatuhne a budeme môcť v stavbe pokračovať. Ak tvoríme lem iba z dlažby na výšku, nezabudnime škáry medzi dlaždicami takisto vyplniť betónom (a ihneď povrch dlažby očistiť od jeho zvyškov, pretože po zatvrdnutí to ide omnoho horšie). Ak nemáme na našu dlažbu veľmi vysoké nároky, stačí na spevnenie iba podsypať krajové dlaždice betónom a zahrnúť ich aj zboku aspoň do polovice ich výšky. Aby sme obrubníky umiestnili na správnu šírku dláždenej plochy, je najlepšie, ak si vopred skúšobný jeden rad dlaždíc položíme aj so správnymi škárami medzi nimi. Rátame tiež s miernym prevýšením nad okolitý terén, aby z dlažby voda jednoducho odtekala. Stačí 1,5 až 2 cm.

Kladenie dlažby
Ak máme základnú podkladovú vrstvu a obrubníky hotové, môžeme z jemného štrku alebo piesku vytvoriť lôžko, na ktoré neskôr kladieme priamo dlažbu. Plocha by mala byť vyspádovaná smerom od stavby. Dlažbu kladieme tak vysoko, aby aj po zatlačení prevyšovala obrubníky asi o 1,5 cm. Lepšie tak odteká dažďová voda. Dlažobné kocky kladieme vedľa seba do zvoleného vzoru so škárami asi 3 až 5 mm medzi sebou. Dodržanie rovných línií vzoru nám uľahčí motúz napnutý cez spracovávanú plochu. Nakoniec doplníme dlažobné kocky, ktoré sme museli rozmerovo upravovať. Položenú dlažbu zasypeme jemným pieskom , ktorž metlou diagonálne vmetieme do škár.

Rezanie dlažby
Asi sa nevyhneme tomu, aby sme nemuseli niektoré kusy dlažby rozmerovo upravovať. Najvhodnejšími - avšak dostupnými iba pre profesionálov - sú rezačka alebo štiepačka na dlažbu. Pre nás je použiteľným nástrojom aj uhlová brúska so špeciálnymi rezacími alebo brúsnymi kotúčmi na betón a kameň. Dlažobnú kocku stačí na povrchu na všetkých stranách narezať a potom úderom potrebný diel cez pevnú hranu alebo sekáčom odlomiť. Ak nebudeme upravovať väčšie množstvo dlažobných kociek a nezáleží na veľmi veľkej presnosti, možno dlaždice deliť len použitím kladivka a sekáča. Dlažobnú kocku si položíme do piesku a opatrne malými opakovanými údermi nasekávame dlažobnú kocku tak dlho, až sa podarí potrebný kus oddeliť. Neponáhľame sa, pri dostatočnej trpezlivosti sa dlažobná kocka nakoniec rozdelí sama.

Schody, terasy
Ak chceme vytvoriť v dláždenej ploche schodíky a múriky, budeme musieť stavbu spevniť betónom. Použijeme suchý betón. Pri vysokých nárokoch bude nutné podklad odkopať až do hĺbky, kde pôda nezamŕza (to môže byť 60 až 80 cm). Pri stavbe terás, schodíkov a múrikov okolo domu musíme dávať pozor, aby dažďová voda a voda z rozmrazeného snehu mohla dobre odtekať a netvorila okolo domu v priestoroch tvorených múrikmi a obrubníkmi podzemné jazierka - tie by nám dlažbu mohli znehodnotiť alebo dokonca spôsobiť prienik vody až do muriva domu.

Skladanie vzorov
Rozľahlá betónová plocha by mohla byť na pohľad fádna. Môžeme ju urobiť zaujímavejšou tým, že v nej vytvoríme rôzne línie, vzory, ozdobné ornamenty alebo v nej kombinujeme materiály rôzneho druhu, farieb a povrchu. Obľúbené sú napríklad veľké kruhy v strede terasy, vložené rady menších alebo väčších dlaždíc vedúcich zrak požadovaným napríklad smerom do záhrady alebo vzor z prírodného kameňa zakomponovaného do hladkej betónovej dlažby.

Iné technológie pokládky dlažby
Ak kladieme dlažbu z prírodného kameňa, prípadne dlažobné kocky nie sú rovnako vysoké, ukladáme každý dlažobný prvok samostatne a poklepom gumovým kladivkom ho vyrovnáme do správnej výšky. Podkladové vrstvy sa musia vytvoriť zvyčajným spôsobom. Veľkoplošné dlaždice alebo dlažbu z prírodného kameňa môžeme klásť priamo na maltový podklad. Potom každú dlaždicu priamo podmažeme potrebným množstvom malty. Ako podkladová vrstva sa musí vytvoriť betónová doska. Ak vyžadujeme mimoriadnu pevnosť dláždenej plochy, môžeme dlažbu položiť na podkladovú betónovú dosku alebo do suchého betónu. V tomto prípade nesmieme zabudnúť vytvoriť správny sklon plochy, pretože podkladové vrstvy v tomto prípade povrchovú vodu nemôžu odvádzať. Pri kladení dlažby na betónovú dosku vytvoríme na podkladových štrkových vrstvách betónovú dosku, na ňu položíme štrkovú alebo pieskovú vrstvu a dlaždice kladieme zvyčajným spôsobom. Rovnako postupujeme, ak kladieme dlažbu do suchého betónu. Na podkladovom lôžku vytvoríme a vyrovnáme vrstvu zo suchého betónu hrubú asi 10 cm a do nej kladieme dlažbu. Tentoraz nebudeme už plochu zatláčať. Dlažbu kladenú na maltu alebo do suchého betónu môžeme zaťažovať až po stvrdnutí podkladu, minimálne o dva až tri dni.

Postup

1. Rovinu i línie krajov dláždenej plochy si vyznačíme napnutým motúzom.
2. Vodováhou nameriame správny sklon motúza, a tým aj budúcej dlažby.
3. Odkopeme prebytočnú zeminu a plochu zhutníme vibrátorom alebo ručnou ubíjačkou.
4. Na okrajoch výkop prehĺbime, aby sme mohli vybudovať základy na uloženie obrubníkov.
5. Motúzom vymeriame líniu obrubníkov na okraji dlažby.
6. Obrubníky kladieme do vrstvy suchého betónu. Vyrovnáme ich podľa napnutého motúza podsypaním alebo poklepaním kladivkom.
7. Pri ukladaní obrubníkov priebežne kontrolujeme ich sklon vodováhou.
8. Uložené a vyrovnané obrubníky zahrnieme zboku ďalším betónom. Ten potom opatrne pokropíme vodou.
9. Podkladové lôžko pod dlažbu vytvoríme najprv z vrstvy hrubého a potom i jemného štrku.
10. Pred ďalšou prácou štrkový podklad vyrovnaný do roviny opäť zhutníme.
11. Na presné vyrovnanie podkladovej plochy si pripravíme sťahovaciu latu. Na jej koncoch vyrežeme dve „uši" na výšku našich dlažbových kociek.
12. Pripravenú latu vedieme po vrchu obrubníka a vrchnú vrstvu z jemného štrku tak zarovnáme do správnej výšky.
13. Na ploche ďalej od obrubníka nám ako vodítko pre sťahovaciu latu poslúžia tyče položené do štrku a zarovnané v potrebnej výške a sklone.
14. Aby sme dokázali dodržať vykladaný vzor, môžeme si cez dláždenú plochu natiahnuť motúz. Podľa neho sa riadime pri umiestňovaní jednotlivých kociek.
15. Začneme ukladaním celých dlažbových kociek.
16. Veľkosť a tvar delených dlažbových kociek si vyznačíme ich priložením na miesto budúceho umiestnenia, neskôr sa k nim vrátime.
17. Ideálnym nástrojom na delenie betónovej dlažby je špeciálna štiepačka, ktorá tlakom kocku odlomí.
18. Pri menšej stavbe si vystačíme aj s rezaním uhlovou brúckou a kvalitným rezacím kotúčom.
19. Dlažbovú kocku stačí iba narezať na povrchu (alebo nasekať sekáčom).
20. Po jej narezaní odlomíme potrebný tvar poklepaním kladivkom cez pevnú hranu.
21. Škáry položenej dlažby vyplníme jemným pieskom, ktorý do nich vmetieme metlou. Povrch môžeme pokropiť vodou, pretože tá piesok spláchne do škár.
22. Vydláždenú plochu je vhodné zhutniť vibrátorom.
23. Na oblúky a kruhy sú určené špeciálne tvarové diely.
24. Ak necháme medzi kockami kónicky sa zužujúce medzery, môžeme oblúk vytvoriť aj z obyčajných dlažbových kociek.
25. Tvary oblúkov a kruhov vymeriame kolíkom a motúzom a vyznačíme ich vápnom.
26. Pri kladení dlažby do maltového lôžka musíme voliť iný postup. Najprv si pripravíme podkladovú vrstvu z betónu.
27. Každú dlaždicu alebo kamennú dosku musíme pred položením zo spodnej strany natrieť maltou.
28. Položené a vyrovnané dlaždice alebo kamenné dosky potom vyškárujeme škárovacou maltou. Vhodným nástrojom je plstené hladidlo.
29. Kladenie dlažby z prírodného kameňa je náročnejšia, pretože je nevyhnutné vyrovnať sa s nerovnakými tvarmi, ale aj výškou jednotlivých dosiek.


Materiál
• dlažba potrebného vzoru a farby
• obrubníky
• hrubý štrk na podklad
• jemnejší štrk alebo piesok pod dlažbové kamene
• jemný piesok na zasypanie škár
• cement

Náradie
• vodováha, hadicová vodováha, motúz
• skladací alebo zvinovací meter a pásmo
• drevené laty alebo rúrky na vymeriavanie
• doska alebo kovová lata na sťahovanie plochy
• drevené kolíky na vykolíkovanie
• rýľ, lopata, čakan, hrable
• bager
• murárska lyžica, murárske kladivo, železné kladivko, gumové kladivko, oceľový sekáč
• uhlová brúska s rezacími kotúčmi
• na väčšie práce - rezačka alebo štiepačka dlažby
• ručná ubíjačka alebo doskový vibrátor
• fúrik, zmeták, hadica na vodu a prívod vody